Çerez Politikası

SİMYA DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

ÇEREZ POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

Simya Danışmanlık Anonim Şirketi (“Simya”), www.simya.vcinternet adresinde (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) kullanıcı ve ziyaretçi deneyimlerini geliştirmek amacıyla kullanıcı ve ziyaretçi bilgilerine ilişkin gizlilik ve güvenliğini ön planda tutarak çerezler (“cookie”) kullanmaktadır.

Bu Çerez Politikası, (Bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) 10’uncu maddesi uyarınca, Simya tarafından kullanılan çerezler ve bu çerezler aracılığıyla işlenen bilgiler ile kullanıcı ve/veya ziyaretçilerin çerezleri nasıl kontrol edebileceği hakkında kullanıcı ve ziyaretçileri bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, İnternet Sitesi ziyaret edildiğinde kullanıcının ve/veya ziyaretçinin tarayıcısı aracılığıyla kullanıcı ve/veya ziyaretçinin ziyaret geçmişine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bilgisayarına veya mobil cihazına kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Bu dosyalarda, kullanıcı ve/veya ziyaretçinin IP adresi, eriştiği web sayfaları, oturum bilgileri gibi veriler saklanmakta olup, bu dosyalarda ad soyad ya da adres gibi kişisel veriler yer almaz. Çerez, İnternet Sitesi’nin daha verimli çalışmasının yanı kullanıcının ve/veya ziyaretçinin kişisel tercihlerine daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine, İnternet Sitesi’nin kullanıcı ve/veya ziyaretçi bilgisayarında bilgi saklamasına ve bu bilgileri bir sonraki ziyaretinde kullanmasına olanak verir.

Bunun dışında çerezlerle benzer amaçlarla İnternet Sitesi’ne yerleştirilen ve sayfanın görüntülendiğini gösteren şeffaf grafiksel imge olan piksel etiketleri; IDFA, advertising ID vb. aracılığıyla bir mobil cihazın kullanımına ilişkin bilgilerin üçüncü taraf ortamlarda depolanmasını sağlayan mobil cihaz tanımlayıcıları; İnternet Sitesi veya mobil cihazların kodlarına çeşitli yöntemlerle eklenen bazı hazır kodlar aracılığıyla çalışan ve bu kodlar sayesinde kullanıcıların İnternet Sitesi veya mobil cihazdaki hareketlerini raporlayan, anlamlandıran, depolayan segmentasyon ve raporlama ürünleri gibi çerez benzeri teknolojiler bulunmaktadır. Bu Politika’da, “çerez” ibaresi bu çerez benzeri teknolojileri de içerecek şekilde kullanılmaktadır.

 1. NEDEN ÇEREZ KULLANILIR?

Çerezler, Simya tarafından;

 • İnternet Sitesi’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi,
 • İnternet Sitesi’nin performansının ölçülebilmesi ve arttırılması,
 • İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi, uyarlanması ve optimizasyonunun sağlanması, kullanıcı ve/veya ziyaretçi deneyiminin arttırılması,
 • Kullanıcıya sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Kullanıcı ve/veya ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ni kullanırken davranış biçimlerinin analiz edilerek daha kişiselleştirilmiş içerik sunulabilmesi,
 • İnternet Sitesi tasarımının ve kullanışlılığının geliştirilmesi amacıyla istatistik toplanması,
 • İnternet Sitesi’nin, kullanıcılarının, ziyaretçilerinin ve Simya’nın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
 • Reklam ve promosyonların etkililiğinin değerlendirilmesi gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.
 1. SİMYA TARAFINDAN KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?
 2. Taraflarına Göre Çerezler

Birinci Taraf Çerezler: İnternet Sitesi tarafından oluşturulan ve sadece İnternet Sitesi tarafından okunabilen çerezlerdir.

 1. Sürelerine Göre Çerezler

Geçici Çerezler: Sadece oturum sırasında, oturum sürekliliğinin sağlanması amacıyla geçici olarak depolanır ve tarayıcının kapatılmasıyla silinir.

Kalıcı Çerezler: Tarayıcı veya uygulama kapatıldıktan sonra bilgisayar ve/veya mobil cihazdan kullanıcı ve/veya ziyaretçi tarafından silininceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Kullanıcı ve/veya ziyaretçi İnternet Sitesi’ne döndüğünde kullanıcı ve/veya ziyaretçinin tanınabilmesi için kullanılır.

 1. Kullanım Alanına Göre Çerezler

Zorunlu Çerezler: Kullanıcı hesabı oluşturulması, giriş yapılması, kullanıcı hesabının yönetilmesi ve ödeme işlemi yapılması gibi İnternet Sitesi’nin temel özelliklerini mümkün kılan gerekli ve önemli çerezlerdir. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve İnternet Sitesi özelliklerin tamamının veya bir bölümünün kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

Performans ve Analiz Çerezleri: Kullanıcı ve/veya ziyaretçinin genel olarak İnternet Sitesi’ni nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve kişiselleştirme için kullanılır. Tipik olarak, bu bilgiler anonimdir ve Simya’nın ziyaretçi kullanım modellerini anlamasına, kullanıcının karşılaşabileceği sorunları veya hataları tespit ve teşhis etmesine genel İnternet Sitesi deneyimini iyileştirme konularında daha iyi stratejik kararlar vermesine yardımcı olmak için İnternet Sitesi’nin tüm kullanıcıları ve ziyaretçilerinden toplanan bilgilerle birleştirilir.

Fonksiyon Çerezleri: Kullanıcı ve/veya ziyaretçilerin İnternet Sitesi’nde yapmış olduğu dil veya bölge gibi seçimlerin İnternet Sitesi’nde hatırlanmasını ve daha gelişmiş, daha kişisel özellikler sunulmasını sağlar. Bu çerezler ayrıca metin boyutuyla, yazı tipleriyle ve web sayfalarının kullanıcı ve/veya ziyaretçinin özelleştirebileceği diğer kısımlarıyla ilgili yapılan değişikliklerin hatırlanması için de kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler anonim hale getirilebilir ve kullanıcı ve/veya ziyaretçinin diğer web sitelerinde gezinme faaliyetlerini izleyemez.

Reklam Çerezleri: İnternet Sitesi’nde veya İnternet Sitesi haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımı, kullanıcı ve/veya ziyaretçinin tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi, iş birliği yapılan iş ortakları ile birlikte kullanıcı ve/veya ziyaretçilere ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmesi ve reklam kampanyalarının etkinliğinin ölçülmesi için kullanılır.

 1. SİMYA TARAFINDAN İNTERNET SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZLER
Çerez AdıÇerez TürüÇerezin AmacıSaklama Süresi
[.][.][.][.]
 1. ÇEREZLERİN ARACILIĞIYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI/HUKUKİ SEBEPLERİ

Simya tarafından Zorunlu Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel veriler, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Bunun dışındaki çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise kullanıcı ve/veya ziyaretçinin tercihine bağlı olarak ve Açık Rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 1. ÇEREZ TERCİHLERİNİN YÖNETİMİ

Kullanıcı ve/veya ziyaretçiler çerez tercihlerini, İnternet Sitesi’ni ziyaretleri sırasında pop-up ile beliren Çerez Yönetim Paneli aracılığıyla her zaman değiştirebilirler.

Bunun yanısıra, tarayıcılar aracılığıyla da çerezler üzerinde kontrol sağlanabilmektedir. Çoğu tarayıcı varsayılan olarak çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır, ancak bu ayarları çerezleri tamamen reddetmek veya bir İnternet Sitesi bir çerez ayarlamaya veya güncellemeye çalıştığında bildirim alabilecek şekilde güncellemek mümkündür.  Genel olarak çerezleri devre dışı bırakmak ya da sınırlandırmak İnternet Sitesi’nin kullanıcı ve/veya ziyaretçi için kişiselleştirilmesini engelleyeceği için kullanıcı deneyimini de olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bu durum, kullanıcı giriş bilgileri gibi özelleştirilmiş kullanıcıya özel ayarların kaydedilmesini de engelleyebilmektedir.

Aşağıdaki linklerde yer alan kılavuzlarda gösterildiği gibi kullanılan tarayıcı menüsünden ayarlar ile çerezleri etkinleştirmek, devre dışı bırakmak, silmek veya engellemek mümkündür:

Google Chromehttps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Microsoft Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
Yandexhttps://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
Safarihttps://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Microsoft Edgehttps://support.microsoft.com/tr/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Operahttps://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
 1. GEÇERLİLİK

Bu Politika, İnternet Sitesi’ndeyer alan web bağlantıları aracılığıyla kullanıcının eriştiği diğer web siteleri, platformlar, uygulamalar, programlar gibi diğer mecralarda geçerli değildir.

Simya, İnternet Sitesi’nde kullanmakta olduğu çerezleri silebilir, devre dışı bırakabilir, değiştirebilir veya Web Siteye yeni çerezler ekleyebilir. Bu çerçevede Simya’nın bu Politika’yı herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme hakkı saklıdır. İlgili değişiklik veya güncellemede aksi belirtilmedikçe, bu yöndeki değişiklik ve güncellemeler, ilgili değişiklik veya güncellemenin internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcının, bu Politika’nın en son geçerlilik tarihini, Politika’daki herhangi bir güncelleme veya değişiklikten haberdar olmak için düzenli olarak kontrol etmesi gerekmektedir Kullanıcının internet sitesini kullanmaya devam etmesi, ilgili zaman diliminde geçerli olan koşulları kabul ettiği anlamına gelecektir.

 1. İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

İnternet Sitesinde kullanılan çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerini ile ilgili olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”uyarınca, www.simya.vcadresinde bulunanSimya Danışmanlık Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurmak suretiyle simyadanismanlik@hs01.kep.tradresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Simya olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. DESTEK

Bu Politika ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda veya yasal haklarınızı öğrenmek için aşağıdaki iletişim adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.

Simya Danışmanlık Anonim Şirketi

Adres: Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No:5 İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul

Ticaret Sicil Numarası: 401574-5

MERSİS Numarası: 0770108953500001