Privacy Policy

SİMYA DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

Simya Danışmanlık Anonim Şirketi (“Simya”), internet sitesi üzerinden kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerin gizliliğine ve korunmasına önem vermektedir.Bu nedenle, işbu Gizlilik Politikasını (“Politika”) dikkatlice okunması önerilmektedir.

Simya, Gizlilik ve Veri Güvenliği İlkeleri ile kullanıcı ve ziyaretçilerine ilişkin edinmiş olduğu bilgilerin gizliliğini, kişilik haklarına saygılı bir şekilde korumayı taahhüt etmektedir.

Bu kapsamda Simya tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve uluslararası veri güvenliği standartları çerçevesinde kullanıcı ve ziyaretçi bilgilerine hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi amacıyla aşağıdaki idari ve teknik tedbirler alınmıştır:

  1. Simya tarafından, Kanun kapsamında uyum çalışması yürütülmüş ve Kanun ve ilgili düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükler yerine getirilmiş ve kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
  2. Simya, kullanıcı ve ziyaretçi bilgilerine erişim yetkisi olan her personelinden, iş tanımı sebebiyle eriştiği bilgileri üçüncü taraflara açıklayamayacakları, ilgili bilgileri iş tanımı amacı dışında kullanamayacakları ve bu yükümlülüğün iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceği hususlarında taahhüt almaktadır.
  3. Simya tarafından bilgilerin muhafaza edildiği elektronik ortamlara erişim, veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketler ve işlem kayıtları güvenli olarak loglanmakta ve gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmaktadır. Bilgilerin muhafaza edildiği fiziksel ortamlarda ise; ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
  4. Simya tarafından, faaliyetlerinin gereği olarak İlgili Kişilere ait kişisel verilerin üçüncü taraf kişi ve kurumlara aktarılması gereken hallerde, bilgilerin aktarıldığı kişi ve kurumlar ile gizlilik ve veri güvenliğine ilişkin taahhütname imzalanmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla gerçekleştirilmektedir.
  5. Simya, destek hizmeti aldığı tedarikçileri bakımından, veri güvenliğinin teminine ilişkin gerekli idari ve teknik tedbirleri yeterli seviyede alan tedarikçilerle çalışmak konusunda gerekli özeni göstermektedir.
  6. Alınan tüm bu önlemlere rağmen bilgilerinin kaybolması, kötüye kullanılması veya değiştirilmesi veya bilgilere yetkisiz erişilmesi halinde İlgili Kişi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu/Kurulu yürürlükteki mevzuata uygun olarakSimya tarafından bilgilendirilmektedir.

İşbu Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda güncel versiyon Veri Sorumlusu tarafından derhal internet sitesine yüklenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı ve ziyaretçinin ikamet ettiği yere bağlı olarak farklı tür ve içerikte Gizlilik ve Veri Güvenliği İlkeleri geçerli olabilir. Her durumda, Simya’nınönceliği kullanıcı ve ziyaretçilerinin veri gizliliğinin ve güvenliğinin en üst standartlarda korunması ve bu hususlarda şeffaflık ve karşılıklı güven oluşturmaktır.

İşbu Politika, internet sitesinde yer alan web bağlantıları aracılığıyla kullanıcı ve ziyaretçilerin eriştiği üçüncü taraf internet siteleri ve uygulamalar için geçerli değildir.

İşbu Politika ile ilgili herhangi bir sorunuz veya destek talebiniz olması durumunda aşağıdaki iletişim adreslerinden bizimle ile iletişime geçebilirsiniz.

Simya Danışmanlık Anonim Şirketi

Adres: Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No:5 İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul

Ticaret Sicil Numarası: 401574-5

MERSİS Numarası: 0770108953500001